Naar het agenda-overzicht

Filmavond Veiligheid van (kwetsbare) kinderen: veantwoordelijkheid van wie?

KNMG district Oost en Midden Brabant

Op 23 november 2023 organiseert de KNMG Oost en Midden Brabant haar jaarlijkse filmavond. Het thema is de verantwoordelijkheid van zorgverleners in het waarborgen van veiligheid. Ultiem komt dit thema naar voren in de zorg van ouders en zorgverleners voor de veiligheid van (kwetsbare) kinderen.

Aan de hand van een inleiding door Tessa Gabriëls, ethicus in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven, exploreren we drie pijlers van het creëren van veiligheid voor (kwetsbare) kinderen: de ethische vraag naar de morele verantwoordelijkheid van ouders om kinderen te krijgen in deze tijd van mondiale onzekerheid (oa over het klimaat), de morele verantwoordelijkheid van zorgverleners om kinderen soms ook niet geboren te laten worden (oa verplichte anticonceptie) en de morele maatschappelijke verantwoordelijkheid van de zorgverlener om zorg te dragen voor (kwetsbare) kinderen die door de mazen van het systeem glippen.

Daarna kijken we gezamenlijk naar de film Cafarnaüm, een aangrijpende dramafilm uit 2018, geregisseerd door Nadine Labaki. De film speelt zich af in de straten van Beiroet, Libanon, en vertelt het verhaal van Zain, een jonge jongen van ongeveer 12 jaar oud, die een rechtszaak aanspant tegen zijn ouders wegens verwaarlozing. “Cafarnaüm" belicht schrijnende kwesties zoals kinderarbeid, armoede, illegale immigratie en de strijd om te overleven in een harde omgeving. De film werpt ook vragen op over de rechten van kinderen en de verantwoordelijkheden van ouders. Het is een ontroerende en krachtige film die de kijker confronteert met de schrijnende realiteit van kinderen die in moeilijke omstandigheden moeten opgroeien. 

Na de film luisteren wij naar het ervaringsverhaal van ondernemer en sociaal werker Shaun Figaroa, die zijn persoonlijke ervaringen heeft ingezet om in zijn werkzame leven jongeren een plek biedt die door (andere) zorgverleners niet worden bereikt.
Bij de inleiding worden een aantal reflectievragen meegegeven van waaruit de film kan worden bekeken. Via het verhaal van Shaun worden de deelnemers uitgenodigd om hun antwoorden op de reflectievragen uit te wisselen en te toetsen. Hierna is er ruimte voor een kort interview onder leiding van huisarts, kaderarts ggz en bestuurslid Hans Rutten. 

Programma

18.00 uur - Onthaal en lichte maaltijd
18.30 uur - Welkom namens bestuur KNMG district Oost-Brabant
18.35 uur - Inleiding door Tessa Gabriels, ethicus Catharina Ziekenhuis Eindhoven
19.00 uur - Film ‘Cafarnaüm’, aan de hand van meegegeven reflectievragen
21.00 uur - Reflectie en nabespreking a.d.h.v ervaringsverhaal van Shaun Figaroa, sociaal ondernemer en sociaal werker
21.20 uur - Korte plenair interview olv Hans Rutten
21:30 uur - Slotwoord namens bestuur KNMG district Oost-Brabant
21:35 uur - Nabespreking van de reflectievragen in groepjes onder genot van een drankje en hierna verder napraten
22.00 uur - Einde avond

Praktische informatie 

Datum
Donderdag 23 november 2023.

Locatie
Natlab, Kastanjelaan 500, 5616 LZ Eindhoven

Accreditatie
Aangevraagd 2 punten ABAN.

Kosten
Deelname is gratis.

Voor Wie
Leden van de KNMG: studenten geneeskunde, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, sociaal geneeskundigen, SEH-artsen, huisartsen, aios, anios en artsen niet-praktiserend.

Aanmelden via deze link