Naar het agenda-overzicht

GEANNULEERD Walking dinner- samenwerking in de regio

In samenwerking met het Catharina Ziekenhuis organiseren we een walking dinner colorectaal carcinoom.

Deze bijeenkomst is geaccrediteerd voor 2 punten voor huisartsen en medisch specialisten

Onderwerpen

  • Multidisciplinaire oncologie-poli
  • Diagnostiek en endoscopische behandeling van vroeg carcinomen in het colon/rectum
  • Chirurgische behandelingen
  • Onderzoek
  • Nazorg en casemanagement

Inschrijven via oncologieweek@catharinaziekenhuis.nl