Naar het agenda-overzicht

Symposium Nierziekten (update RTA Chronische nierschade)

Begin 2018 is de nieuwe NHG standaard Chronische nierschade gepubliceerd. Deze vervangt de LTA Chronische nierschade uit 2009. Een belangrijk verschil met de LTA is dat het leeftijdscriterium voor het beleid is komen te vervallen. Het nieuwe classificatiesysteem is gebaseerd op de prognose. Dit betekent dat het cardiovasculair risico en het risico op eindstadium nierfalen doorslaggevend zijn voor de behandeling.

Tijdens het symposium wordt ingegaan op de consequenties van dit nieuwe classificatiesysteem op de dagelijkse praktijk. Hierbij komen ook de specifieke patiëntengroepen aan bod. Wat betekent dit beleid voor de oudere patiënt? Wordt deze het slachtoffer van de richtlijn? En wat doen we met de patiënt met veel comorbiditeit of een korte levensverwachting?

Ook zal tijdens dit symposium gesproken worden over de eerder dit jaar verschenen RTA Chronische nierschade. Hoe op grond van deze afspraak kan worden gekozen voor een gezamenlijke behandeling komt o.a. aan de orde, maar ook hoe deze toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Aan de hand van casuïstiek en presentaties wordt u op een interactieve wijze door de nieuwe richtlijn geleid en krijgt u handvatten voor de diagnostiek, (gezamenlijke) behandeling en consultatie.

Wij nodigen u dan ook van harte uit het symposium op 13 februari bij te wonen!

Aanmelden voor het symposium kan via een bericht naar:

infohaca@catharinaziekenhuis.nl, of via het elektronisch inschrijfformulier via de website www.catharinaziekenhuis.nl/haca, onder het kopje bij- en nascholingen.

Uiterste aanmelddatum is 6 februari 2019. Deelname is kosteloos.

Locatie: Congreszaal Catharina Ziekenhuis. Duur 18.00 - 21.00 uur.

Accreditatie is aangevraagd voor: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten, praktijkondersteuners en apothekers.

Programma:

17.30 uur Ontvangst soep en broodjes

18.00 uur Opening, door dagvoorzitter Alexander Stork, internist st Anna ziekenhuis

18.05 uur Chronische nierschade: what’s new?, Stijn Konings, internist-nefroloog Catharina Ziekenhuis

en Christopher Susanto, internist-nefroloog Elkerliek ziekenhuis

19.00 uur Pauze

19.15 uur Bloeddrukregulatie; laatste data en relevantie voor behandeling nierschade

Arno Kuijper, internist-nefroloog Máxima Medisch Centrum

19.45 uur Implementatie in de praktijk, Liedewei van Waes, kaderhuisarts hart- en vaatziekten SGE

en Geert Smits, kaderhuisarts hart- en vaatziekten PoZoB

Aansluitend: Borrel