Naar het nieuwsoverzicht

Aanpassing zorgpad slaapstoornis

We passen het zorgpad slaapstoornis vanaf 21 januari aan

Dit doen we om beter aan te sluiten bij de behoefte van onze patiënten. Patiënten die verwezen worden voor verdenking op OSAS, snurken of slaapstoornis, worden pas gezien door een specialist, nádat de uitslag van hun diagnostische onderzoek is besproken in het MDO.

Eerst diagnostiek, dan directe verwijzing naar het juiste specialisme

We voeren deze verandering door, omdat patiënten regelmatig verwezen worden naar de KNO- of longarts, terwijl uit de diagnostiek blijkt dat ze voor behandeling van hun klachten bij het andere specialisme of beide specialismen moeten zijn. Dat heeft tot gevolg dat eerst een nieuwe afspraak gepland moet worden bij het andere specialisme voordat de behandeling kan beginnen.

Na bespreking in het MDO, wordt de afspraak dezelfde middag gepland

Vanaf 21 januari bespreken we de onderzoeken van de patiënten in het MDO. De patiënten worden dezelfde middag gebeld voor een afspraak bij de longarts, KNO arts of beiden (in dat geval aansluitend) in het spreekuur van de daaropvolgende week op donderdag. Mocht tijdens die afspraak blijken dat de patiënt voor zijn of haar behandeling ook naar de kaakchirurg moet, dan vindt die afspraak een week later plaats op woensdag.

In een later stadium zullen we ook het verdere behandelproces herzien en bij de verschillende specialismen op elkaar afstemmen.

NB: de verwijsafspraak Slaapapneu in Zorgdomein verandert niet.

Voor vragen of meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Niels de Boer, KNO arts (n.de.boer@st-anna.nl) of Liese Verhaert, longarts (liese.verhaert@st-anna.nl).