Naar het nieuwsoverzicht

Aanpassingen Zorgdomein galblaasverwijdering in 1 dag naar 1 week

Om beter aan te sluiten bij de behoefte van onze patiënten is in het St. Anna Ziekenhuis vanaf 3 juni het traject van de galblaasverwijdering in 1 dag aangepast. Dit is gedaan om te voorkomen dat patiënten op 1 dag worden belast met een consult, de preoperatieve screening en vervolgens nog de operatie. De operatie wordt in de nieuwe situatie in overleg met de patiënt binnen 7 dagen gepland. De wijziging is reeds doorgevoerd in Zorgdomein.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • Het consult bij de chirurg en de preoperatieve screening vinden op één dag plaats. De operatie wordt in overleg met de patiënt binnen 7 dagen gepland;
  • De patiënt kan voortaan op alle dagen van de week terecht. Eerder kon dit alleen op vrijdag;
  • Het nieuwe zorgpad is in Zorgdomein te vinden onder de naam ‘Galblaasverwijdering in 1 week’.

Inclusiecriteria zijn:

  • Echo is reeds aangevraagd en positief bevonden op aanwezigheid galstenen;
  • Symptomatische cholelithiasis;
  • Leeftijd tussen de 18-65 jaar;
  • Geen verhoogde conversiekans (geen eerdere bovenbuikchirurgie en/of galblaasontsteking);
  • Verder gezond en geen/beperkt medicijngebruik;
  • De afgelopen twee maanden geen buitenlandse ziekenhuisopname.

Het verzoek hier goed naar te kijken voor verwijzing om zo te voorkomen dat de patiënt in het ziekenhuis alsnog naar het reguliere traject wordt verwezen.

Daarnaast herinneren we u er graag aan dat we voor deze aandoening uitkomsten meten en verbeteren in het kader van ons Waarde gedreven Zorgprogramma. Voor vragen of meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Dries Verhallen
Medewerker Value Based Healthcare
d.verhallen@st-anna.nl
040-2864950