Naar het nieuwsoverzicht

Aanvraag herhaal medicatie voor patiënt

Er bestaat soms onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor de herhaalmedicatie voor een patiënt. Dit kan leiden tot problemen. Zoals de casus waarbij de huisarts uit coulance de herhaalmedicatie voorschrijft van een middel dat door een specialist in het ziekenhuis was voorgeschreven. Bij nader inzien bleek de medicatie al gestopt zonder dat de huisarts dat wist.

Hierover bestaan een aantal afspraken. Primair is de voorschrijver ook verantwoordelijk voor de herhaalmedicatie. De patiënt kan dat eenvoudig aanvragen via het nummer van de poli, keuzemenu, optie 3: herhaalrecept.

De zorg kan door een specialist overgedragen zijn aan de huisarts. Dat dient duidelijk vermeld te staan in de brief. Betreft het “shared care” dan is de huisarts degene die de herhaalmedicatie voorschrijft. In de brief dient de specialist te vermelden dat het hier om “shared care” gaat. De afspraak is in het betreffende zorgpad / RTA vastgelegd. U vindt de RTA's op de THEMA website. Klik hier om deze te bekijken.