Naar het nieuwsoverzicht

Actualisatieronde regionale transmurale afspraken

De afgelopen periode hebben de regionale transmuraal coördinatoren de bestaande RTA’s kritisch onder de loep genomen en in afstemming met de werkgroepen geactualiseerd. 

Dit heeft ertoe geleid dat sommige RTA's zijn komen te vervallen, andere zijn aangepast op basis van nieuwe richtlijnen zoals bijvoorbeeld het Formularium Diabetes mellitus type 2 en de RTA hartfalen en bij sommige is alleen de datum geactualiseerd, als er geen wijzigingen waren.

De RTA Hartfalen is aangevuld met nieuwe inzichten uit de ESC- en NHG-richtlijnen, zoals de medicamenteuze behandeling d.m.v. SGLT-2 remmers en het gebruik van de ‘fantastic four’. Daarnaast zijn in de herziening ook zaken als telemonitoring en optimalisering van terugverwijzing van patiënten meegenomen. 

U vindt alle RTA's op  onze website en in de RTA ZOB app. U heeft voor het raadplegen van de RTA's geen inlog nodig. 

We gaan de komende weken verder met de actualisatie en hopen voor de zomer alles afgerond en actueel te hebben. Heeft u nog geen toegang tot de app? Of heeft u opmerkingen of vragen over een regionale transmurale afspraak? Neem contact op met THEMA