Naar het nieuwsoverzicht

Afscheid dr. Hoekstra

Beste collega’s,

Na 27,5 jaar in het Anna te hebben gewerkt ga ik per 1 januari 2022 met pensioen. Geruststellend is dat ik weet dat ik een uitstekende opvolger heb in de persoon van Rintje Agricola en dat  “de orthopedie”  in goede handen blijft. Toen ik in 1994 begon bestond de vakgroep orthopedie uit 2 leden en was deze voor het Anna van ondergeschikt belang. Mede omdat we de tijd mee hebben gehad, maar vooral door hard te werken, zijn we flink gegroeid en zijn we nu met een groot team van 8 orthopeden, een chef de clinique en 2 P.A’s en beschikken we over een onderzoeksbureau met nationale en internationale bekendheid. Ik ben blij en trots daar aan te hebben bijgedragen.

Vaak hoor je: "geniet van je pensioen”. Ik denk dat het vooral belangrijk is om daarvoor al van je werk te genieten, en dat heb ik zeker gedaan. Ik heb me in het Anna altijd thuis gevoeld en ben geen dag met tegenzin naar het ziekenhuis gegaan. Aan alles merk je dat bij iedereen het belang van de patiënt voorop staat en dat het algemeen belang niet opzij gezet wordt voor het persoonlijke. Ik heb dit ervaren als een belangrijke bijdrage aan een plezierige sfeer om in te werken.

Voor mij begint in januari een nieuwe levensfase zonder orthopedie, alhoewel ik hoop nog enkele maanden part time te kunnen blijven om te helpen de wachtlijst weg te werken. Dit is afhankelijk van de corona-ontwikkelingen. Ook door corona moet ik accepteren dat het  helaas onmogelijk is om van iedereen op een goede manier afscheid te nemen middels een receptie of feest.

Ik wil iedereen bedanken voor de prettige samenwerking.

Het ga jullie goed.

Henk Hoekstra