Naar het nieuwsoverzicht

Cardiologie diagnostiek (tbv 1e lijn) vernieuwde stijl

In verband met steeds verdere implementatie van zorgevaluatie en gepast gebruik bij cardiale problematiek (ZEGG project) zal de screening van cardiale patiënten niet meer met inspannings ergometrie gebeuren. De diagnostische waarde (de voorspellende waarde) is gebleken niet klinisch relevant te zijn. Vandaar dat in het 1e lijns aanbod van diagnostiek de ergometrie komt te vervallen, dit ook in overeenstemming met de NHG richtlijn en landelijke afspraken met huisartsen rondom zorg voor POB patiënten.

Wel zal vanaf het nieuwe jaar in het aanbod de 1e lijns echocardiografie worden opgenomen. Dit ook met het oog op het regionale project van het Nederlands Hart Netwerk om efficiënter en beter de zorg rondom ‘aortaklepstenose’ regionaal te bekijken. Dit gaat over de gehele patiënt journey van eerste, tweede en derde lijn. Hierover volgt uiteraard later uitgebreider bericht.

 

Namens de cardiologen Anna ziekenhuis

Stijn de Ridder