Naar het nieuwsoverzicht

DiAnna: Herstart diagnostiek t.b.v. zorgprogramma CVRM per 29 juni

Na goed overleg met de zorggroepen Elan en PoZob (mede namens DOH en SGE) en de regionale laboratoria (St. Anna Ziekenhuis, Diagnostiek voor U en Elkerliek ziekenhuis) is besloten om de eerstelijnsdiagnostiek t.b.v. de zorggroepen verder vorm te geven.

Vanaf maandag 29 juni wordt ook weer gestart met zorgprogramma CVRM.

In deze fase staat de veiligheid van onze klanten en medewerkers voorop. Met name de 1,5 meter norm dwingt ons tot een beperking in het aantal patiënten dat we per tijdseenheid voor bloedafname kunnen ontvangen. Het gefaseerd en veilig opstarten is alleen mogelijk als alle bloedafnames, voor ketendiagnostiek op afspraak conform oproep gaan plaatsvinden.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

1. DM: Bloedafname

Conform oproepbrief op de aangegeven locatie, we proberen optimaal te spreiden tussen hoofdlocatie en de externe locatie.

2. DM: Fundusonderzoek en voetcontrole

Fundusonderzoek zal alleen plaatsvinden in het St. Anna Ziekenhuis en voorlopig niet op externe locaties. 
Voetcontrole zal niet op elke externe locatie plaatsvinden, in de oproep zal worden aangeven waar de voetcontrole zal plaatsvinden.

3. CVRM

Conform oproepbrief op de aangegeven locatie, we proberen optimaal te spreiden tussen hoofdlocatie en de externe locaties.

We zullen alleen eigen patiënten ontvangen, patiënten die in een zorgprogramma zitten bij een andere zorgaanbieder zullen we terugverwijzen.

Meer gedetailleerde informatie ontvangt u van de zorggroepen zelf!

Mocht u nog vragen hebben kunt u terecht bij Han de Groot, coördinator DiAnna te bereiken via telnr. 040-2864866 of bij DiAnna via telnr. 040-2864499