Naar het nieuwsoverzicht

DiAnna: Herstart diagnostiek zorgprogramma DM en CVRM

De eerstelijnsdiagnostiek t.b.v. de ketenzorg van de zorggroepen wordt per 2 juni gefaseerd opgestart. Er wordt gestart met de diabetespatiënten voor zowel de 3-maandelijkse controle als jaarcontrole.

In deze opstartfase staat de veiligheid van onze klanten en medewerkers voorop. Met name de 1,5 meter norm dwingt ons tot een beperking in het aantal patiënten dat we per tijdseenheid voor bloedafname kunnen ontvangen. Het gefaseerd en veilig opstarten is alleen mogelijk als alle bloedafnames, funduscontroles en voetscreeningen op afspraak conform oproep plaatsvinden.

1. DM: Bloedafname

Conform oproepbrief op de aangegeven locatie, we proberen optimaal te spreiden tussen hoofdlocatie en de externe locaties.

2. DM: Fundusonderzoek en voetcontrole

Fundusonderzoek zal alleen plaatsvinden in het St. Anna Ziekenhuis en voorlopig niet op externe locaties.
Voetcontrole zal niet op elke externe locatie plaatsvinden, in de oproep zal worden aangeven waar de voetcontrole zal plaatsvinden.

3. CVRM

Na tussentijdse (logistieke) evaluatie medio juni van deze opstartmaatregelen, wordt besloten of ook de reguliere CVRM patiënten opgeroepen kunnen gaan worden voor laboratorium diagnostiek. U wordt hierover nog geïnformeerd.

4. Niet opgeroepen patiënten

De patiënten die tussen 16 maart en 31 mei niet zijn opgeroepen, zullen niet meer opnieuw worden opgeroepen door de laboratoria (DiAnna). Het is aan de beoordeling van de huisartsen en POH, om vast te stellen welke patiënten die de afgelopen maanden niet opgeroepen zijn, alsnog opgeroepen moeten worden voor labcontrole. Dit inhaal bloedonderzoek kan via ZorgDomein worden aangevraagd.

Vanwege de beperkte capaciteit van de laboratoria is het noodzakelijk om deze patiënten verspreid over 3-4 maanden op te roepen voor deze inhaal bloedonderzoeken.

5. Medisch noodzakelijk

Is de huisarts of de praktijkondersteuner van mening dat diagnostiek medisch noodzakelijk is, dan kunt u altijd uw aanvraag via ZorgDomein indienen.