Naar het nieuwsoverzicht

Eenvoudiger verwijzen in Zorgdomein

Vooruitlopend op de introductie van het patiënten- en zorgverlenersportaal, verbetert het St. Anna Ziekenhuis momenteel de afspraakprocessen op de poliklinieken. Dit betekent voor u als huisarts dat u vanaf februari fasegewijs (per specialisme) een duidelijker en actueler zorgaanbod  krijgt aangeboden op het moment dat u in Zorgdomein een verwijzing aanmaakt voor het st. Anna Ziekenhuis. In het portaal kunnen patiënten straks (met een verwijzing) zelf afspraken met het ziekenhuis inplannen.

Mogelijk heeft u hierover vragen of opmerkingen. Deze ontvangen wij graag via het mailadres van thema: thema@st-anna.nl