Naar het nieuwsoverzicht

Liesbreuk Centrum Zuid; ook voor kinderen!

Algemeen

Zoals wellicht bekend timmeren we met “Liesbreuk Centrum Zuid” flink aan de weg. We hebben korte toegangstijden en afhankelijk van leeftijd en co morbiditeit ook verkorte trajecten, waarbij eerste polikliniek bezoek en pre-operatieve screening worden gecombineerd of zelfs een 1 dags-protocol, waarbij eerste polikliniek bezoek, gevolgd wordt door screening en dezelfde dag interventie.

M.b.v. shared decision making komen we voor de betreffende patiënt tot de meest geschikte ingreep, een open techniek of een van de beide gehanteerde laparoscopische technieken.

Kinderliesbreuken

Wellicht is wat minder bekend dat we in het St. Anna Ziekenhuis ook de kinderliesbreuken behandelen. We hebben al jaren hiervoor de expertise in huis bij kinderartsen, anesthesiologen en chirurgen. We willen dit gezamenlijk ook behouden, passend bij de basiszorg dicht bij huis die we als ziekenhuis uitstekend kunnen leveren met ons specifieke profiel.

Om ons niet geheel bekende redenen is het aanbod aan kinderliesbreuken de laatste tijd duidelijk lager. Misschien is het goed om nog eens te benadrukken dat op de kinderleeftijd een navelbreuk in principe geen operatie-indicatie is, maar een (ook nog niet gecompliceerde) liesbreuk is dat nadrukkelijk wel.

Wellicht is een deel van het lage aanbod gelegen in misverstanden over de leeftijdscriteria. Met betrekking tot deze leeftijdscriteria geldt, dat kinderen (a terme geboren) van ouder dan 3 maanden gewoon in het
St Anna Ziekenhuis geopereerd kunnen worden. Beneden die leeftijd dient de operatie op anesthesiologische gronden plaats te vinden in een centrum met specifieke kinder-chirurgische/anesthesiologische expertise.

Spoedinterventies wegens kinderliesbreuken, bv bij prematuren, zijn niet vaak geïndiceerd. Liesbreuken worden vaker op wat oudere leeftijd manifest of vroeg bestaande liesbreuken kunnen vaak electief worden gepland ruim na het verstrijken van dit leeftijdscriterium.

 

Uiteraard kunnen kinderen met de verdenking op een liesbreuk laagdrempelig worden overlegd of poliklinisch worden aangeboden en beoordeeld, waarbij we dan gezamenlijk kunnen beoordelen of, wanneer en waar interventie is aangewezen. Eerste aanspreekpunt is Arno Oomen, maar een en ander is te overleggen met ieder van de andere chirurgen.