Naar het nieuwsoverzicht

Maak kennis met Roeland Odijk

Per 1 maart 2020 ben ik gestart als gynaecoloog in het St Anna. De onfortuinlijke timing, zo goed als daags voor de eerste lockdown, heeft gemaakt dat ik velen van u helaas niet in levende lijve heb kunnen ontmoeten.

In 2016 heb ik mijn opleiding tot gynaecoloog in het cluster Rotterdam afgesloten met als aandachtsgebied de perinatologie. Tevens heb ik mij toegelegd op de laparoscopische chirurgie. Na enige omzwervingen in Breda, Ede en het Catharina heb ik nu mijn definitieve plek in het St. Anna Ziekenhuis gevonden. Een van de boeiendste facetten van met name de verloskunde heb ik altijd het verhaal achter de patiënt gevonden. Hierdoor zal ik mij onder andere bezig gaan houden met de POP-poli. Ik hoop u allen een keer in levende lijve te mogen ontmoeten.