Naar het nieuwsoverzicht

Meer ruimte bloedafname in Anna Ziekenhuis

Als ziekenhuis hebben we een groot aantal maatregelen genomen om veilige zorg te kunnen bieden. Belangrijk daarbij is dat er overal 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

Omdat het weer drukker in het ziekenhuis wordt, hebben we de bloedafname in ons ziekenhuis in Geldrop verplaatst naar een ander gedeelte van het ziekenhuis. Daar is meer wachtruimte en dus ook meer ruimte om 1,5 meter afstand te houden.
Bovendien kunnen we de ruimte die vrijkomt bij deze verplaatsing gebruiken voor uitbreiding van de wachtruimte voor een aantal andere poliklinieken.

Wat verandert er?

In principe verandert er niet veel. De nieuwe ruimte voor de bloedafname zit iets verderop dan de huidige plek. Dus het afnamelab houdt dezelfde route en hetzelfde routenummer. Via pijlen en borden worden mensen verwezen naar de nieuwe ruimte.

De centrale ingang van het ziekenhuis blijft de in- en uitgang voor iedereen die het afnamelab bezoekt. Bij de ingang worden de mensen opgevangen en moeten ze een aantal vragen beantwoorden. Heeft iemand klachten die op corona lijken, dan krijgt hij of zij een neusmondmasker. Het is niet toegestaan dat er iemand meekomt. Behalve als het medisch noodzakelijk is.

Openingstijden

Het afname is lab is open van maandag t/m vrijdag van 8 tot 16.30 uur.
Het is niet nodig om een afspraak te maken.

Meer informatie 

Lees meer over de bloedafname van en in het St. Anna Ziekenhuis.