Naar het nieuwsoverzicht

Mogelijkheden regionale COVID ondersteuning

Cohort bedden

Er zijn op dit moment 11 somatische cohort bedden beschikbaar in onze regio. De beschikbaarheid van deze bedden is bekend bij de huisartsenadvieslijn en te raadplegen via www.verwijshulp.nl (regio ZuidOost). Ook de mogelijkheden voor bovenregionale bedden (bijvoorbeeld voor corona patiënten met PG problematiek) zijn te verkrijgen via de huisartsenadvieslijn en verwijshulp. 

Huisartsenadvieslijn

Voor vragen/advies over de keuze voor vervolgzorg van je patiënten kun je de huisartsenadvieslijn bellen: 0800-3334449. 
De zorgconsulenten van de transmurale teams bemannen de huisartsenadvieslijn. Zij hebben expertise over thuiszorg, verzekerde zorg, verpleeghuiszorg en over de covid cohort bedden (menukeuze 4).

Aanvragen voor zuurstof thuis kan bij de volgende firma's:

Aandacht voor behandelwensen (kwetsbare) ouderen

Het is belangrijk om bij de (kwetsbare) ouderen afspraken te maken wat zijn/haar behandelwensen zijn. Noteer deze in een episode regel met ICPC A20 en draag die over (NB A20 wordt niet automatisch overgenomen in de Zorgdomein verwijsbrief).