Naar het nieuwsoverzicht

Mogelijkheid versturen van een faxbericht vanuit klinisch laboratorium vervalt per 1 september a.s.

Per 1 september a.s. stopt de ondersteuning van onze provider voor het versturen van een fax vanuit het klinisch laboratorium.

Incidenteel werden we gevraagd om laboratoriumuitslagen per fax door te geven.

Wat betekent dit voor u als aanvrager?

We zullen vanaf 1 september indien het voor de betreffende patiënt gewenst is uitslagen doorgeven via mail (zorgmail).

Bij het aanvragen via Zorgdomein bestaat vooralsnog de mogelijkheid van het ingeven van een faxnummer.

We hebben Zorgdomein gevraagd dit te verwijderen maar omdat dit een inrichting voor alle gebruikers betreft laat verwijderen nog even op zich wachten.