Naar het nieuwsoverzicht

Nieuwe apparatuur klinisch laboratorium; wijziging in een aantal testen

Het laboratorium heeft nieuwe apparatuur van Roche in gebruik genomen voor de routine chemie en immunochemie testen. Aansluitend vind een consolidatieslag plaats die een aantal wijzigingen met zich meebrengt waarover wij u willen informeren.

Per maandag 29/06/2020 worden de volgende testen gewijzigd:

Tumormarkers

De tumormarkers worden overgezet naar de nieuwe apparatuur. Het grote voordeel is dat de testen nu routinematig (en dus 24/7) kunnen plaatsvinden. Daarnaast harmoniseren we deze testen ook met MMC en CZE. Aangezien uitslagen van tumormarkers per fabrikant van de test nogal kunnen verschillen (waarbij de verschillen vaak niet systematisch zijn) brengt dit een aantal wijzigingen met zich mee. Gedurende 1 jaar zullen alle tumormarkers van bekende patiënten eenmalig op zowel de nieuwe als de oude methode worden gemeten, zodat er per patiënt een punt ter vergelijking is.

Over het algemeen zijn de verschillen tussen de nieuwe en de oude assay zoals hieronder beschreven. Voor individuele patiënten kan het verschil heel anders zijn.

  • AFP: ligt gemiddeld circa 15% hoger. Bij deze bepaling wordt echter tegelijkertijd een andere eenheid ingevoerd (van µg/L naar kiU/L), waardoor de waarde getalsmatig 20% lager uitkomt. De nieuwe referentiewaarde is <5,8 kiU/L.
  • CA125: tot 100 kU/L vergelijkbare waarden. Daarboven zowel hogere als lagere uitslagen, patiënt specifiek. De nieuwe referentiewaarde is <35 kU/L
  • CA15.3 tot 150 kU/L circa 15% lager, Daarboven zowel hogere als lagere uitslagen, patiënt specifiek. De nieuwe referentiewaarde is <26 kU/L
  • CA19.9: Over het algemeen lager, maar bij enkele monsters ook veel hoger. Grote patiënt specifieke verschillen. De nieuwe referentiewaarde is <27 kU/L
  • CEA: geen grote verschillen ten opzichte van de huidige assay
  • PSA: tot circa 25% hoger ten opzichte van de huidige assay: Referentiewaarden zijn nu gelijk aan de RTA (<4ug/l).
  • Vrij PSA: tot circa 14% hoger ten opzichte van de huidige assay

 

Referentiewaarden

Ook voor een aantal andere testen leidt de ingebruikname van de nieuwe apparatuur tot nieuwe referentiewaarden. In de meeste gevallen is dit een gering aanpassing. Grotere wijzigingen worden doorgevoerd voor ammoniak, de gonadotrope hormonen (LH, FSH) en de geslachtshormonen (estradiol, progesteron, testosteron). Zie voor de wijzigingen deze link.