Naar het nieuwsoverzicht

Nieuwe urine diagnostiek laboratorium

In de regio hebben alle laboratoria dit jaar dezelfde apparatuur voor urine-diagnostiek gekocht. Dit is een aanleiding om de urine-diagnostiek te harmoniseren in de regio, zodat aanvragen en rapportage vergelijkbaar zijn.

Inhoudelijk is de belangrijkste wijziging dat de apparatuur is uitgebreid met een urine-flowcytometer. Deze automaat kan deeltjes identificeren, zoals leukocyten, erytrocyten en bacteriën.

De nieuwe situatie gaat in medio februari. De nieuwe aanvragen in Zorgdomein zijn:

  • Urine screening (=strip analyse). Positieve uitslagen van leukocyten en erytrocyten zullen worden bevestigd en kwantitatief worden vastgesteld met behulp van flowcytometrie. Hierbij vervalt het automatisch doortesten met microscopie. Rapportage van bilirubine en urobilinogeen vervalt eveneens.
  • Analyse hematurie (=strip analyse, flowcytometrie en microscopie).

Aanvragen via het papieren aanvraagformulier (urine volledig en urine sediment) zullen in de nieuwe situatie beide leiden tot de route “analyse hematurie” zoals hierboven beschreven. Uiteraard kunt u een aanvraag “Urine screening” wel handmatig toevoegen aan het formulier.

In de eerste helft van 2019 zullen de laboratoria samen met de PAMM onderzoek doen om flowcytometrie in te zetten als voorscreening voor urinekweken. Dit zal leiden tot een verbetering van kwaliteit (want ongeveer 50% kan binnen 2 uur als negatief worden afgegeven) en tot een verlaging van kosten.

Belangrijkste verschillen met huidige de situatie:

  • Niet meer automatisch microscopie op basis van strip. De pre-analytische condities van de standaard urines is onvoldoende geborgd om uitspraken te kunnen doen over het microscopisch sediment. Zonder kennis van de reden voor screenings-aanvraag is het niet zinvol om altijd te microscoperen. Dat is veel (manueel) werk en levert nevenbevindingen op die ongewenst want ongevraagd kunnen zijn.
  • Analyse hematurie altijd inclusief strip-analyse. In het verleden werd ook microscopisch sediment analyse aangeboden zonder strip-analyse. Deze aanvraag vervalt. Het is belangrijk om de hematurie vast te stellen in meerdere monsters. Bovendien zijn er in het diagnostisch traject verschillende cross-checks tussen de strip en flowcytometer die de diagnostiek verbeteren.
  • Indien de strip positief is voor leukocyten of erytrocyten worden deze parameters automatisch kwantitatief bepaald met flowcytometrie. Deze uitslagen worden gerapporteerd als aantal per µL urine.
  • De parameter “erytrocyten” op de nieuwe strip kent minder categorieën dan in de oude situatie. In de nieuwe situatie is het maximum bereik +++ waar dat in de oude situatie +++++ was.
  • Vanaf medio 2019: Snel uitsluiten urineweginfectie met behulp van flowcytometrie.

Financieel heeft de nieuwe situatie een aantal consequenties. Na screening met strip wordt immers niet meer automatisch een microscopisch sediment toegevoegd wat tot een kostenbesparing leidt. De toevoeging van flowcytometrie in beide aanvragen leidt niet tot hogere kosten, omdat we deze binnen de financiering van de stripanalyse uitvoeren. Het is echter niet meer mogelijk om een los microscopisch sediment aan te vragen; uit kwaliteitsoogpunt voeren we voortaan een volledige analyse uit bij een microscopisch sediment. Dat betekent dat zowel stripanalyse als microscopische analyse zullen worden gefactureerd (beide enkele euro’s).

Tot slot een punt van aandacht: Bij gebruik van hoge doseringen vitamine C zijn een aantal parameters op de strip (hemoglobine, glucose en nitriet) onbetrouwbaar.