Naar het nieuwsoverzicht

RTA: Diabetes formularium gericht voorschrijven glucose verlagende medicatie

Analoog aan het proces bij de COPD en met dezelfde doelstellingen, zijn er ook voor de Diabeteszorg en dan met name voor de glucose verlagende medicatie, regionale afspraken gemaakt. Het formularium is gestratificeerd naar leeftijd/kwetsbaarheid en de daarbij horende streef bloedglucosewaarden en wordt opgebouwd met leefstijladviezen en medicatiestappen. Er is speciale aandacht voor de relatief nieuwe glucose verlagende middelen en de insuline stappen.

Het DM2 formularium is te vinden:

  • in de RTA ZOB app bij werkafspraken, 'Interne Geneeskunde', en bij het tabblad Forumularia
  • op de intranetten van de betrokken zorggroepen
  • te raadplegen via de EVS systemen van de HISsen
  • op de websites van de regionale ziekenhuizen
  • Jaap Kroon (PoZoB) en Ilse Herfst (SGE/DOH) hebben een webinar gemaakt met uitleg over de belangrijkste boodschappen van het nieuwe formularium, voor POH en huisartsen.
  • Daarnaast is het formularium onderdeel geworden van de integrale zorgpaden die in ontwikkeling zijn in een paar ‘sub-regio’s (DOH/SGE-Anna/CZE en MMC-PoZoB).

De voorbereidende werkgroep komt na de herziening van de NHG richtlijn DM2 weer bij elkaar, om het huidige formularium te evalueren en zo nodig aan te passen en al dan niet in samenhang met een nog op te stellen regionaal transmuraal formularium CVRM.

 

klik hier om alle RTA's in te zien.