Naar het nieuwsoverzicht

RTA: nieuw COPD formularium

Op dinsdag 29 september 2020 heeft de regionale transmurale longformulariumcommissie Zuidoost-Brabant i.o., met daarin vertegenwoordigers van het Elkerliek ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum, Catharina Ziekenhuis, St. Anna ziekenhuis, huisartsenzorggroepen PoZoB, DOH en SGE, en apothekerszorggroep CaZo, een nieuw regionaal transmuraal COPD formularium vastgesteld. In de RTA ZOB app staat het nieuwe formularium bij de werkafspraken, zowel onder 'Longziekten' als onder het tabblad 'formularia'.

Waarom dit formularium

Het doel van dit formularium is het rationaliseren van het voorschrijfgedrag, verminderen van de veelheid aan devices en daarmee het verhogen van de therapietrouw van de COPD-patiënt en daarnaast doelmatig en kosteneffectief voorschrijven. Door gezamenlijk duidelijke keuzes te maken en het aantal inhalatoren te beperken in een gemeenschappelijke werkwijze, draagt dit regionaal transmuraal formularium bij aan het verbeteren van de inname en kwaliteit van de medicamenteuze therapie en daarmee naar verwachting van de behandeluitkomsten.

Voor wie?

Het COPD formularium is leidend voor níeuwe COPD-patiënten. Het is niet de bedoeling om bestaande patiënten die adequaat behandeld worden met huidige medicatie actief om te gaan zetten. Is er bij bestaande patiënten echter aanleiding om de medicatie aan te passen, dan is het wenselijk om aan te passen conform het formularium.

Klik hier om alle RTA's in te zien