Naar het nieuwsoverzicht

Serologietest voor huisartsen en verloskundigen vanaf 8-6-2020

Vanaf 8 juni tot 10 juli bieden we huisartsen en verloskundigen betrokken bij onze zorggroep de mogelijkheid om de serologietest ter vaststelling van een doorgemaakte corona-infectie uit te laten voeren. U kunt zich hiervoor melden bij de bloedafname in het St. Anna Ziekenhuis op maandag-donderdag van 7.30-17.00 uur en op vrijdag van 7.30-16.30 uur. Het aanvraagformulier kunt u ter plaatse invullen. Het is voor u niet nodig een afspraak te maken.

Let op: Het is op dit moment niet bekend wat de relatie is tussen positieve serologie en bescherming tegen het coronavirus en hoe lang een eventuele bescherming aanhoudt. Een positieve serologische uitslag betekent niet dat persoonlijke beschermingsmaatregelen achterwege kunnen blijven. Uit het onderzoek uitgevoerd bij PAMM bleek de sensitiviteit van de nu gebruikte serologische test voor het vaststellen voor een doorgemaakte infectie 95%, de specificiteit was 100%.

De uitslag wordt binnen 10 werkdagen ontvangen via de ARBO-dienst van het ziekenhuis via de mail. Heeft u na 10 dagen nog niets gehoord, stuur dan een mail naar thema@st-anna.nl