Naar het nieuwsoverzicht

Sluiting PAAZ: Vervolgacties

Zoals u in het  begin van deze maand waarschijnlijk vernomen hebt, heeft het St. Anna ziekenhuis besloten om zowel de verpleegafdeling psychiatrie (PAAZ) als de polikliniek psychiatrie te gaan sluiten.

Directe aanleiding hiervoor is het (landelijk) tekort aan psychiaters, waardoor het St. Anna ziekenhuis niet in staat is gebleken openstaande vacatures adequaat te in te vullen. Uiteraard betreuren we dit besluit. We begrijpen dat dit voor de reeds verwezen  (en nog te verwijzen patiënten) een behoorlijke impact heeft.

De afgelopen weken zijn we dan ook druk bezig geweest met de organisatie van dit gevolg. Graag delen we met u de actuele status:

  • Alle lopende patiënten worden uiterlijk volgende week per brief nogmaals geïnformeerd, er worden zoals bekend géén nieuwe patiënten aangenomen.
  • Per patiënt wordt beoordeeld waar deze het beste naar (terug) verwezen kan worden. Dit wordt op het nog komende polikliniekbezoek door de psychiater met de betreffende patiënt besproken.
  • Voor de caseload die na 1-1-2019 nog op de polikliniek dient te komen, wordt uiteraard zorg gedragen in overleg met de zittende psychiater en andere instellingen.
  • De consultatieve dienst binnen het ziekenhuis zal per 1-1-2019 door een andere partij worden voorzien. Intern blijft een team consultatief psychiatrisch verpleegkundigen werkzaam in het ziekenhuis die als “vooruitgeschoven post” de patiënten beoordeelt en contact legt met een dienstdoend psychiater.
  • De POP-poli zal ook na 1-1-2019 worden voortgezet.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, voor vragen kunt u uiteraard te allen tijde contact opnemen: Robert van der Aa via 040-2864851.