Naar het nieuwsoverzicht

Updates RTA's

RTA Diep Veneuze Trombose (DVT) – update 

De Regiotafel antistolling heeft de RTA DVT geüpdatet. O.a. het schema voor de beslisregel is aangepast. In de RTA wordt het medicamenteuze beleid beschreven. Conform de RTA antistolling wordt nu naast de medicamenteuze behandeling met cumarinederivaten ook de behandeling met DOAC’s beschreven. Daarnaast is het logistieke traject van de diagnostiek aangepast. Als u een D-dimeer aanvraagt bij een van de klinisch laboratoria, kan er bij een positieve uitslag nu direct een echo worden verricht. Zorgdomein zal z.s.m. worden aangepast. U kunt een D-dimeer met aansluitend een eventuele echo aanvragen via Beeldvormend onderzoek -> echo onderste extremiteiten. Geeft u a.u.b. wel aan of u de DVT zelf wilt behandelen, of dat u dit overlaat aan de internist?

Bij een positieve D-dimeer en een negatieve uitslag van de echo, dient u als huisarts zelf de herhaalecho na 5-7 dagen aan te vragen via ZorgDomein.

 

RTA Atriumfibrilleren - update

De RTA Atriumfibrilleren is op enkele punten gewijzigd.

U vindt beide aangepaste RTA's in de RTA ZOB app