Naar het nieuwsoverzicht

Wijziging in HbA1c test

De fabrikant van onze HbA1c test heeft wereldwijd een aanpassing verricht in de calibrator van de test. Door deze aanpassing komt de meetmethode beter overeen met de referentiemethode voor HbA1c. Bij deze willen wij u informeren over de gevolgen voor de door ons gerapporteerde waarden.

Gevolgen voor gerapporteerde waarden

Afhankelijk van de HbA1c concentratie zullen de nieuwe waarden tussen de 1 en 4 mmol/mol lager liggen dan tot nu toe. In onderstaande figuur is de correlatie te zien tussen de HbA1c concentratie en het verschil in uitslag bij gebruik van de oude en nieuwe calibrator. Wij hebben de betreffende calibrator op 21 januari jl. in gebruik genomen. Vanaf die datum zullen al onze HbA1c uitslagen circa 3% lager liggen dan voorheen. Aan de test zelf is verder niets veranderd.