Naar het nieuwsoverzicht

Zorgen om afname verwijzingen

De afgelopen maanden zien we een dalende trend in verwijzingen vanuit de eerste lijn. Op basis van ervaringen uit de eerste COVID-golf maken we ons zorgen dat we bepaalde patiëntencategorieën te laat gaan zien op onze poliklinieken.

Bezoek is veilig en er is plek op de poliklinieken

Graag benadrukken wij dat al onze poliklinieken open zijn. Het beeld dat het erg druk is in het ziekenhuis klopt, maar de poli’s kunnen de vraag goed aan. Daarnaast vinden we het belangrijk te benoemen dat het voor patiënten veilig is om naar het ziekenhuis te komen. We hebben daarvoor allerhande maatregelen genomen.

Blijf verwijzen en neem contact op bij twijfel

Het begint mogelijk al eerder in de keten, doordat patiënten een drempel ervaren om in deze tijd de huisarts te benaderen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om patiënten tijdig te diagnosticeren. Schroom daarom niet om hen naar ons te verwijzen. Bij twijfel neem gerust contact op voor intercollegiaal overleg.