St. Anna Logo

In de regio Eindhoven/Geldrop zijn vier transmurale diensten van het Anna Ziekenhuis actief, vooral gericht op het ondersteunen van het zorgproces in de huisartspraktijk.