St. Anna Logo

Binnen het programma ‘Ontregel de zorg’ zijn onder leiding van het ministerie van VWS nieuwe afspraken gemaakt over verwijzen. Deze informatie is landelijk vastgesteld en gecommuniceerd. Vanuit de transmurale samenwerking wil THEMA samen met HACA (Catharina), TransMáx (MMC) en de huisartsenzorggroepen zorgdragen voor regionale implementatie.

We informeren u via onze kanalen en gaan zorgdragen voor goede implementatie in onze organisaties. U kunt meer informatie vinden op Verwijsafspraken | (Ont)Regel de Zorg (ordz.nl)