Stichting Thema
 

Contact

THEMA

Bogardeind 2

5664 EH Geldrop

Tel.: 040 - 286 44 89

Fax: 040 - 285 83 55

Klik hier voor een routebeschrijving Neem contact op met Ziekenhuis

Inschrijven eNieuwsbrief

THEMA: transmurale zorg in de Anna regio

THEMA vormt de ‘linking pin’ tussen de St. Anna Zorggroep en haar zorgpartners. Dat kunnen huisartsen zijn, verloskundigen maar ook fysiotherapeuten of tandartsen. Door verbindingen te leggen en kennis uit te wisselen bevordert THEMA de samenwerking tussen medisch specialisten en zorgprofessionals met als doel gezamenlijk de ketenzorg voor patiënten en cliënten te optimaliseren.