THEMA vormt de ‘linking pin’ tussen de Anna Zorggroep en haar zorgpartners. Door verbindingen te leggen en kennis uit te wisselen bevorderen wij de samenwerking tussen medisch specialisten en zorgprofessionals. Doel: gezamenlijk de ketenzorg voor patiënten en cliënten te optimaliseren.