St. Anna Logo

Huisartsen kunnen diverse diagnostische onderzoeken aanvragen bij het DiAnna, het diagnostisch centrum van het Anna Ziekenhuis. Ook biedt DiAnna een aantal transmurale diensten.

Meer informatie over het laboratorium van het Anna Ziekenhuis en over gegevens zoals referentiewaarden, NZA tarieven, doorbelgrenzen, formulieren, bloedafname aan huis enz. vindt u hieronder.

 

Informatie over het klinisch chemisch laboratorium Anna Ziekenhuis.