St. Anna Logo

Organisatie

De THEMA-raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en beslist over het al dan niet doorgaan van transmurale projecten.

Manager THEMA

Dhr. P. (Peter) van Heesch

Secretariaat 

Mevr. J. (Jose) Bloks 

Mevr. E. (Elke) van Gog-Martina

Stagiaires

THEMA staat in verbinding met het stafbestuur. Hiervoor staat momenteel een vacature door het vertrek van Dhr. C.I. Vader en staat in verbinding met de interne organisatie door deelname van Dhr. P. van Heesch (manager THEMA) aan de THEMA organisatie.

Organisatiecomité THEMA dagen

De THEMA dagen worden elk jaar als een vierdaagse studiereis georganiseerd. De THEMA dagen hebben twee doelstellingen. In de eerste plaats ontmoeten eerste en tweedelijn elkaar in een ongedwongen sfeer en wordt een basis gelegd voor onderling vertrouwen. In de tweede plaats worden via interactieve workshops en inleidingen transmurale afspraken gemaakt en nieuwe ontwikkelingen doorgenomen. De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. T. de Rooij, huisarts (voorzitter)
  • Dhr. S. van Dongen, huisarts
  • Dhr. R. Haest, cardioloog
  • Dhr. R. Linskens, MDL-arts
  • Dhr. J.P. de Mönnink, KNO-arts
  • Mw. E. van Gog - Martina, secretaresse