St. Anna Logo

Organisatie

De THEMA-raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en beslist over het al dan niet doorgaan van transmurale projecten.

Manager THEMA

Dhr. P. (Peter) van Heesch

Secretariaat 

Mevr. J. (Jose) Bloks 

Mevr. E. (Elke) van Gog-Martina

Stagiaires

THEMA staat in verbinding met het stafbestuur en de interne organisatie door deelname van de heer P. van Heesch (manager THEMA) aan de THEMA organisatie.

Organisatiecomité THEMA dagen

De THEMA dagen worden elk jaar als een vierdaagse studiereis georganiseerd. De THEMA dagen hebben twee doelstellingen. In de eerste plaats ontmoeten eerste en tweede lijn elkaar in een ongedwongen sfeer en wordt een basis gelegd voor onderling vertrouwen. In de tweede plaats worden via interactieve workshops en inleidingen transmurale afspraken gemaakt en nieuwe ontwikkelingen doorgenomen. De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

  • De heer T. de Rooij, huisarts (voorzitter)
  • De heer R. Collignon, huisarts
  • De heer S. van Dongen, huisarts
  • De heer R. Engels, gynaecoloog
  • De heer B. Looij, radioloog
  • Mevrouw E. van Gog - Martina, secretaresse