St. Anna Logo

THEMA werkt vanuit de visie dat de zorg zoveel mogelijk de patiënt moet volgen en niet andersom. Zorg moet op het juiste moment, op de juiste plaats, door de juiste zorgverlener verleend worden. Ook moet deze zorg efficiënt en van een kwalitatief hoog niveau zijn. Als een zorgketen goed is ingericht vindt er nauwelijks overlap plaats, hoeft de patiënt niet steeds zijn verhaal opnieuw te vertellen en wordt een patiënt op tijd en juist geïnformeerd.

Een goed voorbeeld is de organisatie van spoedeisende zorg in de avonden en weekeinden. In het verleden moest de patiënt zelf kiezen tussen huisartsenzorg (op wisselende locaties) en ziekenhuiszorg via de Spoed Eisdende Hulp. Nu kan de patiënt terecht op één centrale plek (telefonisch), waar direct de juiste hulp kan worden ingeschakeld en zo nodig zonder tijdverlies en verplaatsing kan worden doorverwezen.